Eminentia regnskap | Regnskapsvirksomhet | Bedriftsstøtte | Rådgivning

Stiftelse av nytt selskap

Har du nylig etablert et nytt selskap? Eller har du en bedriftsidé du ønsker å utføre? 

Eminentia tilbyr rådgiving og hjelp til din nyetablerte bedrift. Det er mye å sette seg inn i ved etablering av en bedrift. I oppstartsperioden er det mye arbeid som skal til for å etablere en plass på markedet. Ved å benytte Eminentia sine tjenester ved oppstart av virksomheten får du mer tid til å fokusere på tjenesten/produktet din bedrift skal tilby. Vi i Eminentia i Oslo har bred erfaring innen regnskapsvirksomhet, bedriftsstøtte og rådgiving. 

En trygg samarbeidspartner

Eminentia er et autorisert regnskapsselskap i Oslo som har lang fartstid innenfor regnskapsføring og og rådgiving for små og mellomstore bedrifter. En av våre målsettinger er å gjøre arbeidsdagen for våre klienter enklest mulig. Gjennom god kommunikasjon, stadig utvikling og fokus på våre klienter er vi en trygg regnskapsvirksomhet som streber etter optimalt utbytte av våre tjenester overfor våre kunder.

Drift og økonomi er ikke de mest spennende oppgavene i en bedrift for de fleste, men er helt grunnleggende for bedrifter for å opprettholde god drift og resultater.

Foretaksform

Ved etablering av virksomhet er hvilken foretaksform, altså type selskap viktig ut fra hvilken risiko du er villig til å ta. De vanligste foretaksformene er (ENK) enkeltpersonforetak og (AS) Aksjeselskap. Hovedforskjellene mellom disse er at i et ENK er det du som innehaver som er ansvarlig for økonomien i foretaket. I et AS er du i grunn kun ansvarlig for kapitalen du selv har satt inn i selskapet. 

Enkeltpersonforetak

ENK er en god foretaksform om du skal drive virksomheten alene med minimal risiko. Enkeltpersonforetak kan ikke eies sammen med andre, foretaket lignes altså sammen med eieren. Dette betyr at innehaveren av ENK skatter personlig helt og fullt av overskuddet. Et enkeltpersonforetak er ikke et eget skattesubjekt, som innebærer da at innehaver har da fullt ansvar for pengene foretaket skylder. Dette betyr at om foretaket går konkurs, går innehaver personlig konkurs. Dette er en av nedsidene med enkeltpersonforetak og er ofte grunnen til at denne foretaksformen unngåes. 

Aksjeselskap 

AS er en foretaksform som kan eies sammen med flere. Aksjeselskapet er en egen juridisk enhet, noe som betyr at du som eier ikke stilles ansvarlig for foretakets økonomi. Det er kun aksjekapitalen du har selv skutt inn du risikerer å miste ved en konkurs. Det er her fordelen i AS ligger, den personlige risikoen er lavere. 

Utvikling og oppstart av virksomhet

For å oppnå en god utvikling og etablere et realistisk bilde av virksomhetens omgivelser er det lurt å planlegge etableringen. Gjennom å stille deg selv spørsmål som: Hvor står jeg og hvor vil jeg? Hvilke økonomiske belastninger vil dette gi? Hvordan skal jeg nå der jeg vil? Hvorfor vil jeg jobbe rundt denne ideen? 

Personlig avklaring

Ved å opprette en personlig avklaring vil drivkreftene bak ditt ønske om å etablere egen virksomhet komme frem. Det er like viktig å ta en personlig avklaring av deg selv som å ha oversikt over hvilken kundegruppe og marked virksomheten skal jobbe mot.

Eksempler på hvilke spørsmål du kan reflektere over for egen avklaring er for eksempel: 

Risiko. Hvor stor risiko risikerer du å ta for å starte for deg selv? Liten risiko? Stor risiko? Ingen risiko? Hvor viktig er økonomisk trygghet for deg? 

Er dine nærmeste med på dette? 

Hvilke konsekvenser vil dannes om du ikke lykkes? 

Hva skjer om du ikke får inntekter tidlig nok for å betale regninger? 

Gjennom å finne svar på disse spørsmålene vil det gi deg et bilde av hva som ligger til grunn for deg personlig i din bedriftsidé. 

God etablerings posisjon

Personer som har lykkes med å etablere virksomhet har en del felles kjennetegn som for eksempel: 

 • Skaper og utvikler muligheter
 • Åpen for nye ideer og utradisjonelle løsninger
 • Optimistisk og nysgjerrig
 • Liker ansvar og tar initiativ
 • Kjenner sine egne svake og sterke sider godt, god selvtillit
 • Utholdende og når mål som blir satt
 • Er relasjonsbyggende og lytter til menneskers behov

En av de viktigste kjennetegnene er å kjenne sine svake sider, ved å ha god kontroll på hva du ikke kan er det lettere å få noen andre til å ta seg av den siden av arbeidet. Hos mange nyetablerte virksomheter er økonomi og regnskap en del som ikke alle har nok kunnskap til å holde styr på selv. 

Kjenner du deg igjen? Vi i Eminentia i Oslo har kunnskapen og tryggheten du trenger for å drifte og føre regnskap for din nyetablering. 

Bli markedsorientert

Gjennom å forhøre deg i markedet ditt produkt eller tjenester skal inn i kan du få en pekepinn på hvor stort potensiale er for lønnsomhet din virksomhet kan oppnå. For å bli markedsorientert er det en rekke tips du kan følge: 

 • Forhøre seg med eventuelle fremtidige kunder om hvordan de oppfatter ditt tilbud 
 • Sjekke og følge hva de etablerte gjør
 • Kartlegge konkurrenter
 • Anslå størrelsen på kundegruppen
 • Spørre leverandører hva de tror og tenker

Enda et godt tips er å finne informasjon i Brønnøysundregistrenes tjeneste “åpne data”. Dette er en gratis tjeneste hvor du kan skreddersy søk innenfor ditt markedsområde og finne oppdaterte opplysninger om registrerte virksomheter. 

Ved opprettelse av bedrift ligger flere kriterier i grunn. De fleste har en god visjon, men bak visjonen bør det ligge en plan, budsjett, markedsposisjon og forretningsplan for å øke sannsynligheten for å lykkes. 

For å få en oversikt over grunnleggende informasjon og visjon står en forretningsmodell sentral.

Forretningsmodell 

Forretningsmodellen er grunnlaget for bedriftens ide, utvikling og omfang. Denne modellen er et “levende dokument”, som betyr at det alltid kan gjøres endringer ut fra ny informasjon og muligheter som åpner seg. 

For å opprette en forretningsmodell ligger spørsmål ut fra hva, hvem og hvordan bedriften skal driftes. Hvem er potensielle kunder?

Hva skal bedriften tilby? 

Hvem er konkurrenter og hvem er potensielle samarbeidspartnere? 

Hvordan skal du selge? 

Hvordan skal du skape fortjeneste? 

Dette er sentrale spørsmål som vil gi svar på bedriftens essensielle funksjon og eventuelle utfordringer som kan komme frem. 

Forretningsplan 

Etter å ha fått et klart bilde over hvordan du vil drive virksomheten, vil det være naturlig å konkretisere dette i en forretningsplan. En forretningsplan er et styringsverktøy som vil hjelpe deg å ta de rette valgene ved etablering av virksomheten. Gjennom en god forretningsplan vil det være lettere å presentere virksomheten overfor banker, potensielle samarbeidspartnere, investorer og myndighetene. En forretningsplan inneholder disse punktene nedenfor:

 • Forretningsidé
 • Tjeneste, produkt, produksjon 
 • Geografisk marked, konkurrenter, kundegrupper og kjøpskriterier 
 • Strategi 
 • Budsjett og økonomi 
 • Kalkyler og likviditetsbudsjett
 • Finansiering og kapitalbehov 
 • Handlingsplan, administrasjon og organisering av virksomheten 

Innholdet i forretningsplan er essensielt for videre utvikling og opprettelse av virksomhet. En grundig utarbeidet forretningsplan skaper et godt grunnlag og øker sannsynligheten for en vellykket oppstart av bedriften. Forretningsplanen vil gjøre det enklere å se sammenhenger mellom markedet, det du har å tilby og hvilke ressurser som burde ligge i grunn for å starte opp. Dette skaper et beslutningsgrunnlag og god oversikt før avtaler og investeringer blir inngått.