Eminentia regnskap | Regnskapsvirksomhet | Bedriftsstøtte | Rådgivning

Registrerings og endringsmeldinger til Brønnøysund

Vi i Eminentia tilbyr tjenester innenfor rapportering og innmelding av registrering og endringsmeldinger til Brønnøysund.

Det er flere ulike register som skal rapporteres inn til om du driver virksomhet i Norge. Vi i Eminentia hjelper deg med disse oppgavene. 

Foretaksregisteret 

Alle foretak i Norge skal registreres i Foretaksregisteret. Dette gjelder altså alle norske og utenlandske foretak. Registeret skal sikre økonomisk oversikt og rettsvern for alle virksomheter i Norge. 

Alle foretak enten det er avgrenset eller uavgrenset ansvar har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret. Registrering i Foretaksregisteret gir foretak en rekke grunnleggende rettigheter. 

Navnet på foretaket blir vernet, firmaattest som legitimasjon blir tildelt til bruk overfor långivere, tollmyndigheter, avgiftsmyndigheter og tinglysningsmyndigheter. Organisasjonsnummer og legitimasjon for utøvende personer i foretak. Noen av de viktigste formålene med Foretaksregisteret er å legge klare ansvarsforhold til grunn. 

Enhetsregisteret 

Enhetsregisteret er et sentralt grunndataregister som registrerer basisopplysninger om virksomheter. Dette gjør at virksomheter slipper å melde inn de samme opplysningene til flere og bidrar til forenkling for offentlig forvaltning og virksomheter. 

Andre registre er Frivillighetsregisteret, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB Merverdiavgiftsregisteret, NAV og Aa-registeret. 

Vi i Eminentia hjelper deg og din bedrift eller virksomhet holde orden i registrering og endringsmeldingene som skal rapporteres inn til myndighetene og gir råd om eventuelle endringer.