Eminentia regnskap | Regnskapsvirksomhet | Bedriftsstøtte | Rådgivning

Likningsoppgaver

Regelverket innenfor skatte er komplisert. Årlige endringer gjør det enda mer krevende for deg som privatperson eller for ditt selskap å rapportere riktig til skattemyndighetene. Eminentia har lang erfaring innen likningsoppgaver og innrapportering til myndighetene. Vi hjelper deg med dette slik at du slipper å bruke mye tid og krefter på skatteoppgjøret. 

Konsekvenser

Konsekvensene av feilrapportering er flere og du kan overse de mulighetene du har til fradrag og dermed betale mer skatt enn du må. Risikoen for at skattemyndighetene finner feil i din rapportering er høy uten ekstern hjelp og du kan dermed få en ubehagelig ekstra kostnad. Dette er en risiko som oppstår, ikke bare når årets skattemelding eventuelt blir underkjent, men du kan også risikere å får ekstra skattekostnader flere år i etterkant, dersom det blir oppdaget feilrapportering på et senere tidspunkt.

På kort sikt kan det være fristende å gjøre rapportering på egen hånd eller av ansatte som egentlig har sin kompetanse på andre områder for å unngå kostnader som vil påløpe ved bruk av ekstern assistanse.

Trygghet

Eminentia skaper trygghet på dette området, hvis du gir oss ansvaret for å følge opp kravene som skattemyndighetene har til korrekt og utfyllende rapportering om inntekter og kostnader fra din virksomhet. 

Vi tar også ansvar for at de rettighetene du eller ditt selskap har for å redusere skattebyrden ved å bruke de fradragsmuligheter regelverket gir anledning til og utnytter de. Eminentia kjenner til det gjeldende regelverk på dette området og om hvordan du kan innrette deg med gode løsninger framover i tid.