Eminentia regnskap | Regnskapsvirksomhet | Bedriftsstøtte | Rådgivning

Fakturering

Eminentia hjelper din virksomhet eller bedrift med fakturering. Vi bruker nettbaserte tjenester til å sende ut faktura og holde oversikt over betalte og ubetalte fakturaer 

Utstede av faktura er alle virksomheter pålagt når tjenestene eller varene selges til kunden, uavhengig av størrelsen på beløpet. Det er altså det tidspunktet fakturaen blir sendt, bokføringen skjer. Faktura skal sendes til kunden senest en måned etter tjenesten eller varen har blitt mottatt. 

Gode rutiner rundt fakturering er svært viktig for virksomhetens drift og kundeforhold. Ved slurv kan virksomheten ende opp med å tape penger ettersom faktura er måten kunden betaler for tjenesten eller varen. Slurv kan resultere i:

  • Penger blir lånt ut gratis
  • Kan oppfattes som en useriøs aktør
  • Skape forvirring og irritasjon hos kunder 

 

I hovedsak skal alle fakturaer sendes ut med en gang varen eller tjenesten er levert. I dagens teknologiske alder er dette lettere enn noensinne ettersom nettbaserte fakturaprogram gjør at du har mulighet til å fakturere hvor og når som helst. Å ha gode rutiner innen faktureringen er helt grunnleggende for å oppnå lønnsomhet i virksomheten. Men hvilke krav stilles til en faktura og hva skal den inneholde? 

Norske myndigheter, rettere sagt skatteetaten har krav på hvordan en faktura skal opprettes. Formen på fakturaen er ikke det viktigste, men på innholdet er det en rekke krav til hva en faktura skal inneholde.

  • Angivelse av partene, fakturaen må minst angi navn og adresse eller organisasjonsnummer for begge partene. 
  • Dato for utstedelse og nummer
  • Ytelsens art og omfang
  • Sted og tidspunkt for levering av ytelsen
  • Betalingsforfall og vederlag
  • Eventuell spesifisering av avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. For eksempel merverdiavgift. 
  • For AS og NUF må orden foretaksregister inkluderes og hovedkontorets adresse. 

 

Les mer om Inkasso håndtering her.